Portfolio

STICHTING XCLUSIV

CONNECTION THROUGH ART & CULTURE

Wij spreken de taal van beweging, dansen het ritme van verandering en stimuleren creatieve uitwisseling op een niveau die woorden ontstijgen. Stuwend en onstuitbaar bouwen wij aan een mooier morgen, met performances waarin de kracht van eigenheid, kwetsbaarheid, rauwe expressie, lef en liefde samenkomen.

Met een groot gevoel voor identiteit en inclusie stimuleren wij de continue ontwikkeling van kunst, cultuur en maatschappij. Van kleine intieme verhalen tot grote actuele thema’s, steeds authentiek, uniek, creatief en innovatief – en altijd Xclusiv.

Doelstellingen

Stichting Xclusiv stelt zich ten doel, om (urban en autodidactische) makers bij elkaar te brengen om te creëren en uiteenlopende doelgroepen te verbinden via de podiumkunsten.

In het Cultuurplan 2020-2024 geven we aan, dat wij onze voortrekkersrol als vernieuwend Rotterdams (dans)gezelschap willen blijven vervullen. Om van daaruit bij te dragen aan:

- Kunst en cultuur uitingen maken voor een groot én divers publiek, dat zich herkent in onze visuele en muzikale vertellingen.
- Meer diversiteit, inclusie en vernieuwing in de kunst & cultuursector.
- Meer verbinding tussen uit elkaar staande doelgroepen in onze maatschappij.
- Het bewaken van de authenticiteit van urban makers en dansers en het bevorderen van hun artistieke- en professionele ontwikkeling.
- Interessante samenwerkingen tot stand brengen die leiden tot nieuwe interdisciplinaire artistieke presentaties: een frisse aanvulling op het totaal aanbod van podiumkunsten.
- Een podium bieden voor continue ontwikkeling van podiumkunsten en creatief makerschap.

Activiteitencyclus

Per cultuurplan cyclus bekijken wij welke activiteiten we implanteren in ons vierjarenplan. Van daaruit werken we de concepten en performances verder uit. Passend bij de huidige tijdsgeest laten we onze plannen goed aansluiten op de actualiteiten, die dan in onze samenleving leven.

Portfolio

STICHTING XCLUSIV

UNITY IN DIVERSITY

Xclusiv handelt vanuit het geloof dat creatieve en culturele uitwisseling en de expressie daarvan via podiumkunsten bijdraagt aan het overbruggen van verschillen tussen mens en maatschappij. Met het ultieme doel: eenheid in diversiteit.Het is onze missie om (creatieve) makerschap te stimuleren en de wereld te verrijken met (artistieke) performances, om eenheid in diversiteit te bevorderen binnen ons gezelschap, binnen de podiumkunsten én in onze wereld. Door elkaar als gelijkwaardig te zien, ontstaat er meer ruimte voor verbinding, vooruitgang en vernieuwing.

De Stichting

Stichting Xclusiv, de bestuurlijke stuwende kracht achter Xclusiv Company (XCCC), is gevestigd op Kruisplein 318, te Rotterdam.

De stichting houdt kantoor aan de Posthumalaan 1 in het Nieuwe Luxor Theater en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 65527720.

Het Bestuur

Per 1 februari 2020 is het bestuur als volgt samengesteld: Jurri Rooyackers (Voorzitter), Ali Taser (Penningmeester), Caspar Pisters (Secretariaat).

Het rooster van aftreden van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties kunt u HIER vinden.

Governance Code Cultuur

Stichting Xclusiv onderschrijft de Governance Code Cultuur. De stichting kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen.

De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in (financieel, juridisch, fondsenwerving of programmering) ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en positionering van het gezelschap. Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting.

Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Als een bestuurslid vertrekt is deze verantwoordelijk voor het aandragen van een geschikte opvolger. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan twee directeuren.

Culturele ANBI

Door de Belastingdienst zijn we aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Opstelling van de definitieve jaarrekening en controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor Asterium.

De dagelijkse leiding is in handen van Jason R. Jeandor (Artistiek directeur en oprichter), Osman Batal (Zakelijk directeur en medeoprichter). De leiding werkt samen met een (semi)vaste kern en met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder dansers, makers en sleutelfiguren uit het werkveld.

En? ZIJN WIJ WAT JE ZOEKT?!