JURRI

VOORZITTER

CASPAR

SECRETARIS

ALI

PENNINGMEESTER

JASON

Artistiek directeur

osman

zakelijk DIRECTEUR

OVER DE STICHTING

CULTUURPLAN INSTELLING

Stichting Xclusiv is in 2017 opgericht ter voortzetting van de activiteiten van Xclusiv Company (voorheen Got Skills). 
Onder voorzitterschap van J. Rooyackers zijn wij in ditzelfde jaar opgenomen in het Cultuurplan van Rotterdam. Met deze erkenning en ondersteuning van onze artistieke koers mogen wij de (beoogde) activiteiten van ons gezelschap voortzetten en verder vormgeven.

Inmiddels worden onze voetsporen gevolgd en daar zijn we uiteraard enorm trots op! Dit drijft ons om verdere vernieuwing op te zoeken.

ROTTERDAMS GEZELSCHAP

Xclusiv Company, oftewel XCCC, is het Rotterdamse gezelschap voor grootstedelijke kunst.
We zijn opgericht om achterhaalde normen binnen de kunst en cultuur te doorbreken, het bestaande aanbod te vernieuwen en (verdere) ontwikkeling van de urban top te faciliteren.

Hierbij hebben wij bewezen één van de belangrijkste spelers binnen de sector te zijn, door zowel artistiek, educatief als commercieel een uniek aanbod te hebben.

BESTUUR & ORGANISATIE

Decennia lang pleitten wij voor meer diversiteit in de Kunst & Cultuur wereld. 

We hebben de rijke diversiteit binnen de Rotterdamse urban dans een gezicht gegeven. En daarbij hebben wij ons weten te onderscheiden van de rest door een hoogwaardige, pure en artistieke vorm van hiphop/urban kunst in theaters te tonen.

Zoals het een ware pionier betaamt hebben wij deuren geopend voor vernieuwing en hier veel waardering voor mogen ontvangen.

 

OVER DE STICHTING

NON PROFIT

Stichting Xclusiv, voormalig Got Skills (Nederland) 1997 – 2017, is een non-profit instelling voor de ontwikkeling van talent en urban podiumkunsten en toptalenten (in spé) in hun ontwikkeling tot professioneel artiest/kunstenaar in de dans en muziek.

De stichting is officieel in maart 2016 opgericht en voerde bij de oprichting direct een naamswijziging door. De nieuwe naam markeert de doorstart en continuering van de activiteiten onder de naam Xclusiv Company en onderstreept de visie, ontwikkelkracht en rijke geschiedenis van het gezelschap.

CULTUURPLAN INSTELLING

Onder voorzitterschap van J. Rooijackers zijn wij in 2017 als eerste urban (dans)gezelschap opgenomen in het Cultuurplan van Rotterdam. Met deze erkenning en ondersteuning van onze artistieke koers (h)erkend Rotterdam onze bijdrage aan de stad en ondersteunt zij de (beoogde) activiteiten van ons gezelschap. 

Het bestuur bestaat uit gekwalificeerde personen, die elk hun eigen expertise en ervaring meebrengen en inzetten ter ondersteuning van ons gezelschap. 

BESTUUR & ORGANISATIE

Stichting Xclusiv oftewel Xclusiv Company (XCCC) is gevestigd op de Kruisplein 318, te Rotterdam en houdt kantoor aan de Posthumalaan 1 in het Nieuwe Luxor Theater. De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 65527720.

Per 1 februari 2020 is ons bestuur als volgt samengesteld: Jurri Rooijackers (Voorzitter), Caspar Pisters (Secretaris), Ali Tosun (Penningmeester). 

Het rooster van aftreden van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties kunt u HIER vinden.

 

ONDERSTEUND DOOR

MEER OVER DE STICHTING

MEERWAARDE

Alle uitingen en activiteiten van Xclusiv zijn enerzijds bedoelt ter ontwikkeling en positionering van urban als volwaardig kunstvorm binnen het bestaande aanbod en ter ondersteuning van een creatief bestaan onder jonge (urban) makers. En anderzijds voor het bereiken en verbinden van doelgroepen, die met het traditioneel aanbod onvoldoende bediend (geweest) zijn.

Om onze artistieke en maatschappelijke doelen te behalen maken wij voorstellingen en content, organiseren wij events/battles, verzorgen wij danslessen, workshops en shows, ontwikkelen/adviseren wij toppers uit het veld en betrekken wij nieuw publiek bij kunst en cultuur. 

Wij belichten primair een kunstenaarschap dat zich ontwikkelt vanuit de urban culture. Hiermee bieden wij creatieve autodidacten een volwaardige plek voor verdere ontwikkeling en verbinding. En omarmt ons gezelschap authenticiteit en diversiteit, stimuleert kruisbestuiving en  .

BESTUUR & ORGANISATIE

Stichting Xclusiv oftewel Xclusiv Company (XCCC) is gevestigd op de Kruisplein 318, te Rotterdam en houdt kantoor aan de Posthumalaan 1 in het Nieuwe Luxor Theater. De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 65527720.

Per 1 februari 2020 is ons bestuur als volgt samengesteld: Jurri Rooijackers (Voorzitter), Caspar Pisters (Secretaris), Ali Tosun (Penningmeester). Het rooster van aftreden van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties kunt u HIER vinden.

EEN IDEALE KEUZE

We zijn een logische keuze voor:

ANBI

Door de Belastingdienst zijn we aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

ACCOUNTANT

Opstelling van de definitieve jaarrekening en controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor Asterium.

BESTUUR

Per 1 februari 2020 is ons bestuur als volgt samengesteld: Jurri Rooijackers (Voorzitter), Caspar Pisters (Secretaris), Ali Tosun (Penningmeester). Het rooster van aftreden van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties kunt u HIER vinden.

DAGELIJKS LEIDING

De dagelijkse leiding is in handen van de drieënheid Jason R. Jeandor (artistiek directeur en oprichter van het gezelschap), Osman Batal (zakelijk directeur en medeoprichter) en Ingeborg van Weissenbruch (co-artistiek leider en medeoprichter). De leiding werkt samen met een (semi)vaste kern en met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder dansers, makers en sleutelfiguren uit het werkveld.

TESTIMONIALs

Nieuwsbrief

BLIJF OP DE HOOGTE VAN BIJZONDERE MOMENTEN