STICHTING

XCLUSIV COMPANY

Xclusiv zet zich in voor de ontwikkeling van talent, mens en maatschappij. We spreken de taal van beweging, dansen het ritme van verandering en stimuleren creatieve uitwisseling op een niveau die woorden ontstijgen. 

Wij bouwen stuwend en onstuitbaar aan een mooier morgen, met performances waarin de kracht van eigenheid, kwetsbaarheid, rauwe expressie, lef en liefde samenkomen. Echte eenheid ontstaat pas als diversiteit wordt geaccepteerd als meerwaarde en iedereen vrij is om werkelijk zichzelf te zijn.

ROTTERDAMS OP HOOG NIVEAU

ROTTERDAMS OP HOOG NIVEAU

ONZE ACTIVITEITEN

 • THEATER

  Kunst
 • ENTERTAINMENT

  Shows
 • MUZIEK

  Composities
 • EDUCATIE

  Talentontwikkeling
 • CULTUUR

  BATTLES
 • EVENTS

  Organisatie

ONS FUNDAMENT

XCLUSIV COMPANY

ONTWIKKELING GEZELSCHAP

Xclusiv Company is het grootstedelijk dansgezelschap van Rotterdam dat heeft bewezen één van de belangrijkste spelers binnen de dans te zijn en zowel artistiek, educatief als commercieel een uniek aanbod te hebben.

EEN NIEUWE NAAM

KEIHARDE STATEMENT

De naam Xclusiv onderstreept de bijzondere visie, eigenzinnigheid, artistieke koers en rijke geschiedenis van het gezelschap. Het legt accent op de pluriformiteit en inclusieve karakter van het gezelschap, met de nadruk op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij inclusie eigenlijk nog steeds best “Xclusiv” is.

PIONIERS

TOEN & NU

Xclusiv is in 2017 als eerste urban (dans)gezelschap opgenomen in het Cultuurplan van Rotterdam. Met deze erkenning en ondersteuning van haar artistieke koers onderstreept de stad het bestaansrecht en voortrekkersrol van Xclusiv en ondersteunt zij de (beoogde) activiteiten van het gezelschap en haar unieke positie in de keten.

NON-PROFIT

MAATSCHAPPELIJK DOEL

Xclusiv zet zich in om uiteenlopende groepen met elkaar te verbinden en om authentiek toptalent te faciliteren in hun (persoonlijke) ontwikkeling. Het gezelschap ontwikkelt daarvoor een uniek aanbod dat (nieuwe) doelgroepen bereikt en met elkaar verbindt, die met het traditioneel (kunst)aanbod onvoldoende bediend (geweest) zijn.

PLEIDOOI

GELIJKWAARDIGHEID

Naast een stevige pleidooi voor meer diversiteit in de kunst & cultuur sector heeft het gezelschap sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van urban kunsten(aars) en de zichtbaarheid van jonge makers en autodidactische toptalenten. Xclusiv heeft bewezen dat er binnen het werkveld meer ruimte moe(s)t komen voor autodidacten en urban kunstenaars. 

PODIUMKUNSTEN

VOORBIJ HIPHOP & THEATER

Decennia lang belicht Xclusiv een kunstenaarschap dat zich ontwikkelt vanuit de grootstedelijke cultuur in de stad. De voetsporen van het gezelschap worden gevolgd en daar is zij uiteraard enorm trots op! Het drijft Xclusiv namelijk om verdere vernieuwing op te zoeken.

MISSIE

EENHEID IN DIVERSITEIT

Het gezelschap is een vertegenwoordiger van authenticiteit en diversiteit. Xclusiv stimuleert kruisbestuiving en streeft naar eenheid in diversiteit o.a. door creatieve makers (ook autodidacten) een volwaardige plek voor verdere ontwikkeling en verbinding te bieden. 

ROTTERDAMS

Geen woorden maar daden

De artistieke en maatschappelijke doelen worden behaald door het maken van unieke theatervoorstellingen, online content en het organiseren van events en battles. Maar ook door het verzorgen van danslessen, workshops, shows, het begeleiden van (top)talent en het betrekken van nieuw publiek bij hedendaagse kunst en cultuur. 

VICE VERSA

ONTWIKKELING & VERBINDING

Xclusiv heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van podiumkunsten, dansend Rotterdam en een creatief bestaan onder (top)talenten gefaciliteerd. De wisselwerking tussen individueel en gemeenschappelijke groei maakt dat het gezelschap een breed palet kleurt en nog steeds uniek is. 

"WE STRIVE FOR INNER_BALANCE, FREEDOM IN EXPRESSION, HUMAN CONNECTION AND POSTIVE RENEWAL OF OURSELVES AND OUR COMMUNITIES.

JASON R. JEANDOR • STICHING XCLUSIV

ORGANISATIE

BESTUUR

BESTUUR & ORGANISATIE

🔘 Stichting Xclusiv oftewel Xclusiv Company (XCCC) is gevestigd op de Kruisplein 318, te Rotterdam en houdt kantoor aan de Posthumalaan 1 in het Nieuwe Luxor Theater. De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 65527720.

🔘 Per 1 februari 2020 is het bestuur als volgt samengesteld: Jurri Rooijackers (Voorzitter), Caspar Pisters (Secretaris), Ali Tosun (Penningmeester). Het rooster van aftreden van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties kunt u HIER vinden.

🔘 Stichting Xclusiv onderschrijft de Governance Code Cultuur. De stichting kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in (financieel, juridisch, fondsenwerving of programmering) ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en positionering van het gezelschap.

🔘 Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting. Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Als een bestuurslid vertrekt is deze verantwoordelijk voor het aandragen van een geschikte opvolger. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan twee directeuren.

🔘 De dagelijkse leiding is in handen van de drieëenheid Jason R. Jeandor (artistiek directeur en oprichter van het gezelschap), Osman Batal (zakelijk directeur en medeoprichter) en Ingeborg van Weissenbruch (co-artistiek leider en medeoprichter). De leiding werkt samen met een (semi)vaste kern en met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder dansers, makers en sleutelfiguren uit het werkveld.

🔘 Door de Belastingdienst zijn we aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

🔘 Opstelling van de definitieve jaarrekening en controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor Asterium.

DOCUMENTEN

RELEVANTE DOCUMENTEN

🔘 Statuten Stichting Xclusiv

🔘 Meerjarenplan Cultuurplan 2017 – 2020

🔘 Jaarverslag 2020, 2019, 2018 (Verkort)

MOGELIJK DOOR

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Iedereen met kennis over Rotterdamse dans weet, kent Xclusiv, onze creaties waarmee we ons onderscheiden van de rest en onze jarenlange inzet voor het ontwikkelen, faciliteren en promoten van urban (top)talent. Wij zijn namelijk het eerste professionele urban dansgezelschap dat is opgenomen in het cultuurplan van de gemeente Rotterdam, wat sinds 2017 een belangrijke erkenning is voor ons gezelschap en de gehele urban cultuur.

Daarom nemen we onze rol als Rotterdamse voorloper enorm serieus en zijn we continu op zoek naar verdere groei, verbinding en innovatie.