stichting

XCLUSIV XCLUSIV XCLUSIV

company

Xclusiv Company is een kunst en entertainment producerende gezelschap dat met passie samenwerkt met performers, merken, organisaties, festivals, artiesten om online en offline ervaringen te creëren die verschillende doelgroepen aantrekken, inspireren, betrekken en verbinden.

We gedijen op persoonlijke groei, sociale betrokkenheid en emotionele expressie, met als uiteindelijk doel: eenheid in diversiteit!

MAATSCHAPPELIJK!

STICHTING XCLUSIV

Stichting Xclusiv zet zich in voor de ontwikkeling van talent, mens en maatschappij. We spreken de taal van beweging, dansen het ritme van verandering en stimuleren creatieve uitwisseling op een niveau die woorden ontstijgen.
Wij bouwen stuwend en onstuitbaar aan een mooier morgen, met performances waarin de kracht van eigenheid, kwetsbaarheid, rauwe expressie, lef en liefde samenkomen.

Echte eenheid ontstaat pas als diversiteit wordt geaccepteerd als meerwaarde en iedereen vrij is om werkelijk zichzelf te zijn.

ONS FUNDAMENT

ONTWIKKELING GEZELSCHAP

Xclusiv Company is het urban dansgezelschap van Rotterdam dat is opgericht om achterhaalde normen binnen de kunst en cultuur te doorbreken en (verdere) ontwikkeling van de urban top te faciliteren. Met een sterke basis en rijke geschiedenis (1997 – 2017 actief onder de voormalige naam Got Skills) heeft Xclusiv inmiddels bewezen één van de belangrijkste spelers binnen de dans te zijn en zowel artistiek, educatief als commercieel een uniek aanbod te hebben.

Officieel is de stichting in maart 2016 opgericht en werd er bij de oprichting direct een naamswijziging doorgevoerd. Er is gekozen voor de nieuwe naam ‘Xclusiv Company’ omdat deze naam de bijzondere visie, eigenzinnigheid, artistieke koers en rijke geschiedenis van het gezelschap onderstreept. Daarbij markeert de nieuwe naam de doorstart en continuering van de activiteiten van het gezelschap. En legt het accent op de pluriformiteit en inclusieve karakter van het gezelschap, met de nadruk op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij inclusiviteit eigenlijk nog steeds best “Xclusiv” is.

Onder voorzitterschap van J. Rooijackers is Xclusiv in 2017 als eerste urban (dans)gezelschap opgenomen in het Cultuurplan van Rotterdam. Met deze erkenning en ondersteuning van haar artistieke koers onderstreept de stad het bestaansrecht en voortrekkersrol van Xclusiv en ondersteunt zij de (beoogde) activiteiten van het gezelschap en haar unieke positie in de keten.

NON-PROFIT

Stichting Xclusiv, voormalig Got Skills (Nederland) 1997 – 2017, is een Rotterdamse non-profit instelling dat vanuit haar voortrekkersrol in de urban arts bijdraagt aan de (verdere) ontwikkeling van podiumkunsten en een creatief bestaan onder (top)talenten stimuleert en faciliteert.

Decennia lang heeft het gezelschap gepleit voor meer diversiteit in de kunst & cultuur sector. Een veld dat voorheen het traditionele eiste, maar dankzij instellingen als Xclusiv gelukkig niet meer met uitsluiting van vernieuwing en inclusiviteit. Xclusiv heeft vanuit haar unieke positie in het veld sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van urban kunsten(aars) en de zichtbaarheid van jonge makers. Door zich te onderscheiden van de rest en een hoogwaardige vorm van hiphop/urban kunst in theaters te tonen heeft het gezelschap de pluriformiteit en artistieke kwaliteit binnen de Rotterdamse urban dans een gezicht gegeven. Vanuit haar voortrekkersrol op diversiteit en urban arts heeft Xclusiv bewezen dat er binnen het werkveld meer ruimte moe(s)t komen voor autodidacten en urban kunstenaars. De voetsporen van het gezelschap worden gevolgd en daar is zij uiteraard enorm trots op! Het drijft Xclusiv namelijk om verdere vernieuwing op te zoeken.

MISSIE

Alle creatieve uitingen en activiteiten van Xclusiv zijn bedoeld om uiteenlopende groepen met elkaar te verbinden en om authentiek toptalent te faciliteren in hun (persoonlijke) ontwikkeling. De koers is ingezet op de (verdere) ontwikkeling en positionering van niet-traditionele kunstvormen als volwaardige discipline binnen het bestaande kunstaanbod. En op het bijdragen aan een creatief bestaan van toptalenten, die zich verbonden voelen met dans en/of de urban culture. Daarnaast ontwikkelt het gezelschap een uniek aanbod om (nieuwe) doelgroepen te bereiken en met elkaar te verbinden, die met het traditioneel (kunst)aanbod onvoldoende bediend (geweest) zijn.

De artistieke en maatschappelijke doelen worden behaald door het maken van unieke theatervoorstellingen, online content en het organiseren van events en battles. Maar ook door het verzorgen van danslessen, workshops, shows, het begeleiden van (top)talent en het betrekken van nieuw publiek bij kunst en cultuur. Daarbij belicht Xclusiv een kunstenaarschap dat zich ontwikkelt vanuit de grootstedelijke cultuur in de stad. Het gezelschap is een vertegenwoordiger van authenticiteit en diversiteit, stimuleert kruisbestuiving, biedt creatieve autodidacten een volwaardige plek voor verdere ontwikkeling en verbinding en streeft naar eenheid in diversiteit.

ONZE ACTIVITEITEN

 • THEATER

  Kunst
 • ENTERTAINMENT

  Shows
 • MUZIEK

  Composities
 • EDUCATIE

  Talentontwikkeling
 • CULTUUR

  BATTLES
 • EVENTS

  Organisatie

ORGANISATIE

BESTUUR & ORGANISATIE

🔘 Stichting Xclusiv oftewel Xclusiv Company (XCCC) is gevestigd op de Kruisplein 318, te Rotterdam en houdt kantoor aan de Posthumalaan 1 in het Nieuwe Luxor Theater. De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 65527720.

🔘 Per 1 februari 2020 is het bestuur als volgt samengesteld: Jurri Rooijackers (Voorzitter), Caspar Pisters (Secretaris), Ali Tosun (Penningmeester). Het rooster van aftreden van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties kunt u HIER vinden.

🔘 Stichting Xclusiv onderschrijft de Governance Code Cultuur. De stichting kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in (financieel, juridisch, fondsenwerving of programmering) ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en positionering van het gezelschap.

🔘 Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting. Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Als een bestuurslid vertrekt is deze verantwoordelijk voor het aandragen van een geschikte opvolger. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan twee directeuren.

🔘 De dagelijkse leiding is in handen van de drieëenheid Jason R. Jeandor (artistiek directeur en oprichter van het gezelschap), Osman Batal (zakelijk directeur en medeoprichter) en Ingeborg van Weissenbruch (co-artistiek leider en medeoprichter). De leiding werkt samen met een (semi)vaste kern en met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder dansers, makers en sleutelfiguren uit het werkveld.

🔘 Door de Belastingdienst zijn we aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

🔘 Opstelling van de definitieve jaarrekening en controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor Asterium.

RELEVANTE DOCUMENTEN

🔘 Statuten Stichting Xclusiv

🔘 Meerjarenplan Cultuurplan 2017 – 2020

🔘 Jaarverslag 2020, 2019, 2018 (Verkort)

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Iedereen met kennis over Rotterdamse dans weet, kent Xclusiv, onze creaties waarmee we ons onderscheiden van de rest en onze jarenlange inzet voor het ontwikkelen, faciliteren en promoten van urban (top)talent. Wij zijn namelijk het eerste professionele urban dansgezelschap dat is opgenomen in het cultuurplan van de gemeente Rotterdam, wat sinds 2017 een belangrijke erkenning is voor ons gezelschap en de gehele urban cultuur.

Daarom nemen we onze rol als Rotterdamse voorloper enorm serieus en zijn we continu op zoek naar verdere groei, verbinding en innovatie.

 

"WE STRIVE FOR INNER_BALANCE, FREEDOM IN EXPRESSION, HUMAN CONNECTION AND POSTIVE RENEWAL OF OURSELVES AND OUR COMMUNITIES.

JASON R. JEANDOR • STICHING XCLUSIV

ONDERSTEUN ONS

XCLUSIV

IK WAS HIER

STEUN ONS VIA NALATENSCHAP

U kunt op een mooie manier bijdragen aan de toekomst, zelfs wanneer u er niet meer bent. Door Xclusiv op te nemen in uw nalatenschap kunt u blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dans, theater, kunst en onze maatschappij. Wij gaan graag met u in gesprek als u dit aan het overwegen bent.
Neem contact op

XCLUSIV

SUPPORT & DONATIES

UW BIJDRAGE AAN KUNST

Een ieder die onze kunst en doelen ondersteunt wordt uiteraard enorm gewaardeerd. Indien u in staat bent om ons ook financieel te steunen stellen wij uw donaties zeer op prijs. Uw bijdrage komt in zijn geheel ten goede aan de ontwikkeling van talent, de vernieuwing van dans en het vieren van dans, theater, kunst en urban sports met een nieuwe generatie, hun peers en hun ouders. Indien u wilt doneren kan dit direct via Paypal of door contact op te nemen en uw wensen met ons te bespreken.
We horen graag van u!